GRUES EN MIGRACIÓ

Els  dies 28 i29 d´octubre es van observar 6 grups de grues ( grus grus) sobre volant

Sant Gallart, uns en forma de “V” i altres amb linea recta en un total de uns 200 exemplars.