MIGRACIONES DE GRUAS (grus grus)

Els pasts dies 28 i 29 d´octubre es van observar 6 grups de gruas ( grus grus ) uns anavan en

forma de ” V ” i altres en linea recta, feian un total de unes 200.