Dades

Dades de contacte

Adreça: Pl. del Portalet, 10

Comarca: Conca de Barberà

Població: 43420 Santa Coloma de Queralt

Telèfon: 977 604 860 / 636 825 895 / 977 880 499

Fax: 977 606 207

Adreça electrònica:

Característiques i objectius de l’entitat

Any de fundació: 1995

Nombre d’associats: 35

Principals organitzacions nacionals, estatals o internacionals a les quals està vinculada l’entitat:

ICO, SEO/BIRDLIFE

Objectius: Defensa i estudi del ocells i els seus hàbitats.

Àmbit d’actuació: local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s’adreça l’activitat: totes les edats

Temàtiques d’actuació de l’entitat

Ecosistemes aquàtics

Estudi del medi natural, biodiversitat i animals salvatges

Comunicació i educació ambiental

Altres: estudi i seguiment d´aus i rapinyaires